Připravujeme

Nové možnosti a nástroje

V příštím období se Domeček rozroste o podrobnější nástroje přípravy akcí a další možnosti jejich hodnocení.
Připravujeme také rozšíření funkcí administračního centra - ještě více možností k práci s přihláškami pro vaše pracovníky!

Co je nového

Online přihlášky i platby

Domeček nyní nabízí možnost online plateb z klientského centra za všechny vaše přihlášky. Připravili jsme nové vylepšené prostředí pro online přihlašování. Uživatelům přináší přehlednější a jednodušší funkce, ale také nové možnosti.

Vše pod jednou střechou ...

Domeček je informační systém vyvinutý výhradně pro potřeby Domu dětí a mládeže a Střediska volného času. Systém přehlednou a ucelenou formou řeší všechny potřebné procesy spojené se správou vaší agendy.

Smluvní podmínky

Při zakoupení Informačního systému Domeček s Vámi uzavřeme tři smlouvy:
(na vyžádání Vám všechny dokumenty zašleme k prostudování):

  • 1. Licenční smlouvu
    - poskytnutí práv k softwarovému produktu
  • 2. Smlouvu o poskytování služeb Informačního systému Domeček
    - závislá smlouva na licenční smlouvě, upravuje rozsah a podmínky poskytovaných služeb. Nedílnou součástí jsou "Všeobecné podmínky poskytování služeb informačního systému DOMEČEK".
  • 3. Smlouvu o zpracování osobních údajů
    - závislá smlouva na smlouvě o poskytování služeb (upravuje podmínky a vzájemné vztahy při zpracování osobních údajů v informačním systému Domeček)